Vestigingen REMONDIS-groep

Ontdek de wereld van REMONDIS met meer dan 1.000 vestigingen en deelnemingen in 30 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië. meer

remondis-standorte.de

Compleet in katalysatorrecycling

Recycling van katalysatoren – in elk opzicht lonend

Katalysatoren vormen de ruggengraat van veel industriële producten en zijn onmisbaar in menig industrieel proces. Maar onder de zware omstandigheden waarin de katalysatoren hun werk moeten verrichten, verliezen zij hun effectiviteit. Indien processen niet langer rendabel zijn vanwege kwaliteitsnormen of efficiëntievereisten zijn de katalysatoren opgebruikt en hebben ze het einde van hun levensduur bereikt.

De uitwisseling van katalysatoren vraagt om recycling van de vrijgekomen waardevolle metalen. Dat klinkt vanzelfsprekend bij het gebruik van edelmetalen als platina, palladium, rhodium, zilver en goud. Maar ook bij de inzet van transitiemetalen, bijvoorbeeld molybdeen, nikkel, kobalt, koper en zink, kan duurzame recycling een optie zijn. Dit is meestal van toepassing bij katalysatoren in de farmaceutische, petrochemische en fijnchemische industrie maar zeker ook voor de olieraffinaderijen.

Op onze vestiging in Moerdijk (NL) en onze Duitse vestiging in Dorsten (D) worden de metalen uit katalysatoren maar ook uit filterkoeken, slibben, poeders en andere residuen van katalysator gerelateerde processen teruggewonnen. Het terugwinnen van de metalen is niet alleen financieel aantrekkelijk maar ook vanwege duurzaam hergebruik van waardevolle grondstoffen.


Full service bij het recyclen van katalysatoren

Logistiek

Notification en formaliteiten

Tussentijdse opslag

Verbranding

Malen, Zeven

Metaal analyse

Transfer van edelmetalen

Metal Forecast

Persoonlijk advies – de essentie van onze katalysatorrecycling

We streven ernaar de voor u meest efficiënte oplossing te vinden. Daarom verdiepen we ons vooraf in uw verzoek en beoordelen het materiaal. Op basis daarvan doen we u dan een op maat gesneden aanbieding, waarin alle relevante parameters zoals factureringstermijnen, terugwinningspercentages, behandelkosten en uit te voeren logistieke dienstverlening worden vermeld. Zo kunt u direct al nauwkeurig inschatten, wat het recyclen van katalysatoren u oplevert. Probeer het direct uit en ervaar het zelf. U hoeft alleen maar contact met ons op te nemen.


Ons bedrijf is gecertificeerd conform ISO 9001:2015 en 14001:2015. Verder zijn we geaccrediteerd lid van de LBMA (London Bullion Market Association). Lid van het Responsible Minerals Intitiative en zijn wij in het bezit van de “zilveren” EcoVadis Duurzaamheidsbeoordeling.

Waardoor wij zo goed zijn in het recyclen van katalysatoren

Niet alleen standaard afvalstoffen komen in aanmerking voor verwerking, ook uiterst complex materiaal, bijvoorbeeld met pyrofore eigenschappen, zwavelhoudend of hoog calorisch, kunnen we verwerken. Elke partij wordt separaat behandeld en verwerkt om zeker te zijn dat de beste verwerkingsmethode toegepast word voor uw specifiek materiaal. Dankzij flexibele productie en nieuwe innovatieve terugwinningstechnieken kunnen we metalen terugwinnen uit zowel homogene als heterogene katalysatoren. Onze klanten genieten daarbij direct meerdere voordelen, waarmee wij ons onderscheiden van andere aanbieders op het gebied van katalysatorrecycling.

Snel en zeker niet bureaucratisch

Als zelfstandige, onafhankelijke bedrijfstak binnen REMONDIS is onze dienstverlening volledig toegesneden op u en uw behoeften. Dat zorgt voor korte responstijden en biedt de garantie dat u snel wordt geholpen.

Grote flexibiliteit

Van zeer kleine tot grote volumes, we nemen alles aan en gaan ermee aan de slag. Dit kan omdat we gebruik kunnen maken van de installaties van de REMONDIS-groep, zodat we flexibel op elke aanvraag kunnen reageren.

Hoge mate van veiligheid

Bijzonder goede veiligheidssystemen binnen onze installaties en Een uitgebreid verzekeringsbeheer zorgen dat uw waardevol materiaal bij ons veilig is.

Professionals voor lastige karweien

Wij hebben veel ervaring met het hanteren van allerlei soorten gevaarlijke stoffen en beschikken over de benodigde transportvergunningen voor heel Europa. Van logistiek tot afvoer, bij ons is alles in goede handen.

Hoge mate van innovatie

Wij zijn uiterst actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en willen ons voortdurend verbeteren. Het resultaat: uiterst moderne terugwinningsprocedés met minimale verliezen en een hoge efficiëntie.

Compensatie of teruglevering

De op de gram exact bepaalde waarde van het teruggewonnen materiaal wordt op uw rekening bijgeschreven. Ook kunnen we u het verwerkte edelmetaal in ultrapure vorm terugleveren voor hernieuwd gebruik als katalysemateriaal.

Bijzonderheden over recycling van katalysatoren bij REMONDIS PMR

We werken met hoge technologische standaards. Sommige processen – bijvoorbeeld de veredeling in speciale gloei-ovens met indirecte verhittingstechnologie en pyrolyse – zijn in deze vorm uniek en bieden onze klanten uitgebreide oplossingen en mogelijkheden.

Transparantie en veiligheid staan bij ons voorop

Elke afzonderlijke processtap tot en met de uiteindelijke terugwinning resp. compensatie wordt precies vastgelegd en kan bovendien ter plaatse door u worden gevolgd. Ook externe monsternames zijn altijd mogelijk – ongeacht of dat als steekproef of voor elke afzonderlijke batch gebeurt. Op verzoek verstrekken we bovendien naast het overnamecertificaat een schriftelijke verklaring van alle analyseresultaten. Trouwens, er is geen betere en veiligere plek voor uw edelmetalen dan onze locatie in Moerdijk. Het complete gebouw heeft een hoog beveiligingsniveau – inclusief betonnen muren, kogelvrij glas en een vijf meter hoge omheining.

Meer over REMONDIS PMR

Andere veiligheidsmaatregelen:

Uitgebreid accreditatiesysteem op het hele perceel in Moerdijk

Per batch nauwkeurige weging en registratie van alle in- en uitgaande materiaalstromen

Centraal deponeren van al het edelmetaal in een elektronisch beveiligde kluis

24-uurs alarm- en camerabewaking voor het volledige perceel


Als specialist in de verwerking van gevaarlijk afval en metaalhoudende residuen garanderen wij niet alleen dat de aanwezige verontreinigingen worden verwijderd op een verantwoorde en milieuvriendelijke wijze maar ook de hoogst mogelijke metaalopbrengst. Het spreekt voor zich dat wij bij de uitvoering van onze diensten en service steeds de lokale wetgeving en vergunningseisen naleven. Een optimaal resultaat in recycling en efficiency respecteert mens en milieu.
Deze grondbeginselen en waarden vinden wij belangrijk. Daarom nemen we geen conflictmineralen in.

Supply Chain Policy
Compliance Report

REMONDIS PMR B.V.